Notat, fax og andre typer

Notat, referat, memo og andre interne dokumenter følger designet fra de almindelige breve.

Typebetegnelsen (f.eks. NOTAT) er tydeligt skrevet med versaler på samme plads som modtagernavn og adresse på almindelige breve.