Brevark

På kommunens brevskabeloner er det sort/hvide logo placeret i Word-skabelonerne til print.

Brevskabelonerne er bygget enkelt og overskueligt op med adresseoplysninger under logoet. Dato, journalnummer og dato skrives i linjen over selve brevteksten.

Alt tekst skrives i Verdana.

På side 2 og efterfølgende sider i breve er tekstfeltet flyttet op, adressefeltet fjernet, mens det sort/hvide logo har samme placering i toppen.