Retningslinier for andres brug af kommunens logo

Det er politisk besluttet i Økonomiudvalget, at Haderslev Kommunes kun må anvendes af den kommunale organisation, så der ikke kan opstå tvivl om retten til brugen af det. 

Det betyder, at Haderslev Kommune generelt afslår alle anmodninger om tilladelse til at benytte kommunens byvåben/logo.

Haderslev Kommunes byvåben er godkendt i Rigsarkivet og anmeldt til Patentdirektoratet som et beskyttet varemærke.

Efter straffeloven er det derfor forbudt at benytte eller efterligne kommunens byvågen/logo. Misbrug af en Haderslev Kommunes byvåben vil kunne straffes efter disse bestemmelser.

Anbringelse af et byvåben på et dokument eller en genstand angiver en retlig tilknytning til kommunen, og kommunen tillader derfor ikke andre end kommunale myndigheder at bruge byvåbnet. En sådan anvendelse ville kunne give indtryk af, at kommunen deltog i eller støttede brugerens virksomhed.