Grafisk element

Som grafisk element i det grafiske design bruges fire romber på linie ledsaget af en tværgående stribe. Elementerne er hentet fra kommunevåbnet, og det er kun disse elementer, der må bruges.

Romberne er placeret øverst på formatet på kanten af et foto eller en farveflade, så den yderste rombe beskæres på midten, som vist her under. Fotoet eller farvefladen afsluttes i toppen af en halvtransparent stribe.

Det grafiske element bruges ikke på breve, konvolutter, biler og skiltning.