Logo til beklædning

Til mærkningen af beklædning kan logo med undertekst benyttes, hvis man skønner at det er vigtigt, at borgerne kan se, hvilken afdeling medarbejderen kommer fra.